24 chữ cái tiếng Anh hay 26 chữ?

24 chữ cái tiếng Anh hay 26 chữ cái tiếng Anh

Nhiều người mới bắt đầu học tiếng Anh đều tìm kiếm bảng chữ cái. Và The English Mentor – TEM thấy rằng nhiều bạn vẫn nhầm lẫn số lượng chữ cái. Thông thường các bạn sẽ tìm kiếm 24 chữ cái tiếng Anh hay 26 chữ cái. TEM sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn.

24 chữ cái tiếng Anh hay 26 chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ

Bảng chữ cái tiếng Anh (English alphabet) hiện đại là bảng chữ cái Latinh gồm 26 chữ. Thứ tự bảng chữ cái thường được sắp xếp từ A đến Z. Bao gồm hai dạng chữ hoa và chữ thường.

  • Bảng chữ cái dạng chữ hoa: A, B, C, D, E, F, G, H, I ,J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
  • Bảng chữ cái dạng chữ thường: a, b, c, d, e, f, g, h ,i ,k , l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Trong đó bảng chữ cái được chia thành nguyên âm và phụ âm. Bao gồm:

  • 5 phụ âm: A, E, I, O, U.
  • 21 nguyên âm: B, C, D, F, G, H, J, K, l, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

Chữ cái nguyên âm là những dao động của thanh quản. Hay những âm mà khi bạn phát âm sẽ không bị cản trở bởi luồng khí từ thanh quản. Các chữ cái này có thể đứng riêng biệt. Hay đứng trước hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

Chữ cái phụ âm (Consonants) là âm được phát ra nhưng luồng khí từ thanh quản tới môi của bạn sẽ gặp phải cản trở. Các chữ này chỉ tạo được tiếng nếu như được ghép lại với nguyên âm. Phụ âm không thể đứng một mình riêng lẻ và riêng biệt.

Phụ âm và nguyên âm còn có nhiều thông tin học tập chi tiết được liệt kê trong bài viết khác.

Tại sao có nhầm lẫn giữa 24 chữ cái tiếng Anh và 26 chữ cái?

Sự nhầm lẫn này có thể xuất phát từ bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA. Theo đó, bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA bao gồm 44 âm trong đó có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Ta có thể thấy có 24 chữ cái phụ âm xuất hiện trong bảng phiên âm này. Chính vì vậy nếu không tìm hiểu kỹ có thể nhầm lẫn giữa bảng chữ cái tiếng Anh thông thường.

Bảng phiên âm tiếng Anh IPA

Thông tin thêm: Bảng phiên âm IPA (viết tắt của International Phoetic Alphabet) là bảng ký hiệu phiên âm quốc tế do Hội ngữ âm quốc tế đề xướng và phát triển. Đây là bảng hệ thống các ký hiệu ngữ âm được các nhà ngôn ngữ học tạo ra để thể hiện các âm trong các thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Anh.

Học bảng chữ cái và phiên âm tiếng Anh

Bạn cần phải nắm được cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh trước. Kỹ năng đánh vần rất quan trọng, điều này giúp bạn có thể phát âm và nghe các từ chính xác hơn. Học tiếng Anh gần như không thể học đọc được từ vựng mới nếu không nắm vững điều này.

Sau đó học phiên âm giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn. Trong từ điển tiếng Anh, phiên âm được đặt ngay bên cạnh từ. Nắm rõ các nguyên tắc đọc phiên âm trong tiếng Anh, bạn sẽ không bị nhầm lẫn khi gặp ít phổ biến.

Trong các bài viết sau, The English Mentor – TEM sẽ đi vào chi tiết hơn về cách học bảng chữ cái và phiên âm.


Thông tin liên hệ trung tâm Anh ngữ The English Mentor – TEM

  • Địa chỉ: 30 Phạm Hồng Thái, Vĩnh Ninh, Huế
  • Hotline: 093 195 93 45
  • Email: theenglishmentor.hue@gmail.com
  • Fanpage: The English Mentor – TEM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *