Từ vựng chủ đề du lịch và văn hóa

Từ vựng chủ đề Du lịch và văn hóa

Du lịch và văn hóa là hai chủ đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Du lịch giúp chúng ta khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mới, còn văn hóa là nền tảng tinh thần của mỗi dân tộc. Để có thể giao tiếp hiệu quả trong các lĩnh vực này, chúng ta cần trang bị cho mình một vốn từ vựng phong phú. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ vựng chủ đề du lịch và văn hóa. Từ vựng được chia thành hai phần chính: từ vựng tiếng Anh chủ đề du lịch và từ vựng tiếng Anh chủ đề văn hóa.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề du lịch

Các hoạt động trong chuyến đi

 • Travel (n) – Du lịch /tɹævəl/
 • Tourism (n) – Du lịch /ˈtʊərɪzəm/
 • Tourist (n) – Khách du lịch /ˈtʊərɪst/
 • Traveler (n) – Người đi du lịch /ˈtrævəlɚ/
 • Trip (n) – Chuyến đi /trɪp/
 • Vacation (n) – Kỳ nghỉ /vəˈkeɪʃn/
 • Explore (v) – Khám phá /ɪkˈsplɔːr/
 • Visit (v) – Thăm quan /ˈvɪzɪt/
 • See (v) – Nhìn thấy /siː/
 • Do (v) – Làm /duː/
 • Take pictures (v) – Chụp ảnh /teɪk ˈpɪktʃər/
 • Go shopping (v) – Đi mua sắm /ɡoʊ ˈʃɑːpɪŋ/
 • Eat (v) – Ăn /it/
 • Drink (v) – Uống /drɪŋk/
 • Stay (v) – Ở /steɪ/

Khi đi du lịch, chúng ta thường thực hiện các hoạt động như khám phá địa điểm mới, tham quan các danh lam thắng cảnh, chụp ảnh lưu niệm, mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc nhà nghỉ. Các từ vựng trên sẽ giúp bạn diễn đạt các hoạt động đó bằng tiếng Anh.

Các địa điểm và phương tiện di chuyển

 • Hotel (n) – Khách sạn /həʊˈtɛl/
 • Hostel (n) – Nhà trọ /ˈhɒstl/
 • Airplane (n) – Máy bay /ˈɛərpleɪn/
 • Train (n) – Tàu hỏa /treɪn/
 • Bus (n) – Xe buýt /bʌs/
 • Car (n) – Ô tô /kɑːr/
 • Map (n) – Bản đồ /mæp/
 • Directions (n) – Hướng dẫn /dəˈrɛkʃənz/
 • Money (n) – Tiền /ˈmʌni/

Khi đi du lịch, bạn sẽ cần tìm hiểu về các địa điểm như khách sạn, nhà nghỉ, sân bay, nhà ga,… để lên kế hoạch. Bạn cũng cần biết các phương tiện di chuyển như máy bay, tàu hỏa, ô tô để di chuyển. Ngoài ra, bản đồ, tiền tệ và các chỉ dẫn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong hành trình.

Thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh

 • Passport (n) – Hộ chiếu /ˈpɑːspɔːrt/
 • Visa (n) – Visa /ˈviːzə/
 • Immigration (n) – Nhập cảnh /ˌɪmɪˈɡreɪʃn/
 • Customs (n) – Hải quan /ˈkʌstəmz/
 • Exchange rate (n) – Tỉ giá /ɪkˈstʃeɪndʒ reɪt/
 • Budget (n) – Ngân sách /ˈbʌdʒɪt/

Để nhập cảnh vào các nước, bạn cần chuẩn bị sẵn hộ chiếu, visa (nếu cần). Khi làm thủ tục tại sân bay, bạn sẽ phải đi qua khu vực nhập cảnh và hải quan. Nên tìm hiểu trước về tỉ giá tiền tệ và lập ngân sách cho chuyến đi để tránh bị đội chi phí.

Các nhu cầu cơ bản khi du lịch

 • Accommodation (n) – Chỗ ở /əˌkɒməˈdeɪʃn/
 • Transportation (n) – Phương tiện di chuyển /ˌtrænspɔːrˈteɪʃn/
 • Food (n) – Thức ăn /fuːd/
 • Drink (n) – Thức uống /drɪŋk/
 • Sightseeing (n) – Tham quan /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/
 • Activity (n) – Hoạt động /ækˈtɪvəti/

Những nhu cầu cơ bản nhất khi du lịch là chỗ ở, phương tiện di chuyển, ăn uống và các hoạt động tham quan, giải trí. Bạn cần lên kế hoạch và dự trù ngân sách cho những khoản chi phí này để có một chuyến đi trọn vẹn.

Người hỗ trợ trong chuyến đi

 • Tour guide (n) – Hướng dẫn viên du lịch /tʊər ɡaɪd/
 • Travel insurance (n) – Bảo hiểm du lịch /ˈtrævl ɪnˌʃʊərəns/

Để chuyến đi thuận lợi, bạn nên thuê hướng dẫn viên du lịch địa phương để được hỗ trợ về ngôn ngữ, di chuyển và giải thích về văn hóa. Bạn cũng nên mua bảo hiểm du lịch để được bảo vệ trước rủi ro.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn hóa

Các khái niệm cơ bản về văn hóa

 • Culture (n) – Văn hóa /ˈkʌltʃər/
 • Traditional (adj) – Truyền thống /trəˈdɪʃənl/
 • History (n) – Lịch sử /ˈhɪstəri/
 • Art (n) – Nghệ thuật /ɑːrt/
 • Music (n) – Âm nhạc /ˈmjuːzɪk/
 • Dance (n) – Múa /dɑːns/

Văn hóa bao gồm nhiều khía cạnh như lịch sử, truyền thống, nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo. Tất cả tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Khi du lịch, bạn nên tìm hiểu về văn hóa để hiểu hơn về đất nước và con người bản địa.

Ẩm thực và trang phục

 • Food (n) – Thức ăn /fuːd/
 • Clothes (n) – Quần áo /kloʊðz/

Ẩm thực và trang phục là hai yếu tố quan trọng thể hiện bản sắc văn hóa. Thông qua các món ăn và trang phục truyền thống, bạn có thể hiểu hơn về lối sống, phong tục tập quán của người dân bản địa.

Tôn giáo và lễ hội

 • Religion (n) – Tôn giáo /rɪˈlɪdʒən/
 • Festival (n) – Lễ hội /ˈfestɪvl/
 • Tradition (n) – Truyền thống /trəˈdɪʃən/
 • Custom (n) – Phong tục /ˈkʌstəm/

Tôn giáo và lễ hội là những nét văn hóa đặc sắc. Thông qua việc tham dự các nghi lễ tôn giáo và lễ hội truyền thống, bạn có thể hiểu hơn về tín ngưỡng, niềm tin và giá trị cốt lõi của người dân.

Giá trị cốt lõi

 • Belief (n) – Niềm tin /bɪˈliːf/
 • Value (n) – Giá trị /ˈvæljuː/
 • Respect (v) – Tôn trọng /rɪˈspɛkt/
 • Learn (v) – Học hỏi /lɜːrn/
 • Experience (v) – Trải nghiệm /ɪkˈspɪərɪəns/

Mỗi nền văn hóa đều có những niềm tin, giá trị riêng. Khi du lịch, bạn nên tôn trọng, học hỏi và trải nghiệm để hiểu hơn về những giá trị cốt lõi của văn hóa bản địa. Điều này sẽ giúp bạn có những trải nghiệm ý nghĩa hơn.


Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *